Høring – forslag til endringer i forskrift til lov om verneplikt

Forsvarsdepartementet (FD) legger med dette frem forslag til endringer i forskrift av 10. desember 2010 nr. 1605 om utskrivning og verneplikt (vernepliktsforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.01.2013