Høring – forslag til hjemmel til å kunne fastsette innskjerpet taushetsplikt for revisor overfor tredjelands revisortilsynsmyndigheter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.10.2009