Høring – forslag til midlertidig endring i pengespilloven

Gave til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Regjeringen ønsker å gi en gave i anledning 150-årsjubileet til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) i 2011, og at denne gaven skal komme fra en lottotrekning i regi av Norsk Tipping AS (NT). Siden en slik gave vil berøre den lovfestede fordelingsnøkkelen for overskuddet fra Norsk Tippings spill, er en lovendring nødvendig.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.10.2011

Lovendringen trådte i kraft 9. desember 2011.

Vedlegg: Begrunnelse for kort høringsfrist