Høring – forslag til rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning

Et departementsoppnevnt rammeplanutvalg for samisk barnehagelærerutdanning har utarbeidet et forslag til rammeplan for denne utdanningen. Kunnskapsdepartementet har i samråd med Sametinget gjort enkelte små justeringer i det mottatte forslaget og sender saken nå på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.06.2013

Et departementsoppnevnt rammeplanutvalg for samisk barnehagelærerutdanning har utarbeidet et forslag til rammeplan for denne utdanningen. Kunnskapsdepartementet har i samråd med Sametinget gjort enkelte små justeringer i det mottatte forslaget og sender saken nå på høring.
(08.05.2013)

______________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser – norsk versjon
 (PDF, 93 Kb)

Høringsbrev – samisk versjon (PDF, 99 Kb)


Forskrift om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning – høringsutkast, norsk versjon (PDF, 365 Kb)

Forskrift om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning – høringsutkast, samisk versjon (PDF, 245 Kb)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

_______________________________________________________________________________________________________


Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 20. august 2013 Forskrift om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning. Forskriften er publisert på Lovdata.