Høring - forslag til ytterligere gjennomføring av direktiv 2002/87/EF om utvidet tilsyn med konglomerater og direktiv 1998/78/EF om supplerende tilsyn med forsikringsforetak som er en del av en forsikringsgruppe mv.

Resultat: Forskrift 31. januar 2007 nr. 121 om anvendedelse av soliditetsregler på konsolidert basis (fastsatt av Kredittilsynet)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.09.2006