Høring – Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 og stortingsvalget i 2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i valgloven og valgforskriften og fastsettelse av to nye forskrifter om gjennomføring av valg på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.02.2018