Høring - Kirkeforliket - konsekvenser av eventuelle endringer i Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen i stortingsperioden 2009–2013

Departementet har sendt på høring et notat som drøfter kirkeforliket og konsekvenser av eventuelle endringer i Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen i stortingsperioden 2009–2013. Høringsfrist er 1. mai 2011. Høringen inneholder også enkelte forslag om endringer i relevant regelverk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.05.2011