Høring - Styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor

På oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) utarbeidet rapporten ”Nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor. Forslag til hvordan nasjonale felleskomponenter bør styres, forvaltes, finansieres og utvikles” som FAD ønsker synspunkter på fra berørte aktører. Høringsfrist er 15. oktober 2011.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2011