Høring – utkast til endring av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Departementet har fått flere henvendelser, herunder fra Universitets- og høgskolerådet, om å endre Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger slik at myndigheten til å tildele opprykk til professor blir lagt til det enkelte universitet eller høgskole. På bakgrunn av dette har departementet sendt ut et forslag til endringer av forskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2010

Departementet har fått flere henvendelser, herunder fra Universitets- og høgskolerådet, om å endre Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger slik at myndigheten til å tildele opprykk til professor blir lagt til det enkelte universitet eller høgskole. På bakgrunn av dette har departementet sendt ut et forslag til endringer av forskriften.
(10.03.2010)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Utkast til endring av forskrift (PDF-fil)

Opprykk til professor – forslag til endring i rutiner (brev av 22.06.2009 fra Universitets- og høgskolerådet vedlagt brev av 25.02.2009 fra Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag) (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (de vedlagte dokumentene er imidlertid bare tilgjengelige i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.


Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

 

 

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:


Kunnskapsdepartementet fastsatte 23.07.2010 Forskrift om endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Endringsforskriften er publisert på Lovdata. Se også departementets brev av samme dato (lenke i høyre meny) for nærmere informasjon om endringene.