Høring – utkast til forskrift om adgang til å innhente politiattest for ansatte i Norges Bank

Resultat: Forskrift 23. januar 2008 om politiattest ved arbeid eller tjeneste for Norges Bank

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.08.2007