Tariffnemndas høring – Utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale i skips- og verftsindustrien

Utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale i skips- og verftsindustrien sendes på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.05.2008

Vår ref.: TN-200800345

Høring – Utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale i skips- og verftsindustrien

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. legger Tariffnemnda med dette utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale i skips- og verftsindustrien ut på høring.

Krav om allmenngjøring er fremmet av Landsorganisasjonen i Norge (LO) og gjelder Verkstedsoverenskomsten 2006 - 2008.

Høringsnotatet er lagt ut på internett: http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dep/tilknyttede_virksomheter/tariffnemnda

Høringsnotatet kan også fås ved henvendelse til nemndas sekretærer Helen Remman (22 24 69 48) eller Bodil Stueflaten (22 24 69 31).

Skriftlige merknader til Tariffnemndas forslag kan sendes på e-post eller vanlig post til nemnda innen 30. mai 2008.

 

Med hilsen

Ellen Mo
leder

A. Olafsen Skipsservice AS
Adversitus Norge
Aibel AS
Akademikerne
Aker Yards AS, v/ Peter Tennfjord
Arbeidsgiverforening Spekter
Arbeidstilsynet
BA-HR v / adv. Tarjei Thorkildsen
BMV AS
Fellesforbundet
Finansdepartementet
Fiskerstrand Verft AS
Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS
Fornyingsdepartementet
Fosen Mek. Verksteder AS
Genfer Lloyd SP Z O O/L.I. Industries SP. Z.O.O
Grenland KSI
Havyard Leirvik AS
Heerema Tønsberg (Grenland Group ASA)
Henning Jakhelln
HMR Husnes AS
HR Team PL SP ZOO
HSH
Justis- og politidepartementet
Karmsund Maritime Service AS
Karmøy Stålindustrier AS
Kleven AS
Kommunal- og regionaldepartementet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Leirvik Module Technologie Stord
Maritime Surface Protection Poland SPZOO v/ Mühlhan Norge AS
Maskinentreprenørenes Forbund
Midsund Bruk AS
Mjosundet Båtbyggeri AS
Muehlhan Norge AS
Mühlhan SP ZOO, c/c Muehlhan Norge AS
Norges Rederiforbund
Norsk Industri
Novatrek OÜ, c/o Vest Informasjonssystemer AS
Nymo AS
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon   
Oljeindustriens Landsforening
Petroleumstilsynet
Rederienes Landsforening RLF
Regjeringsadvokatembetet
Saprega
Saprega
Scan Works Power AS
Skanpol Industries SP. Z O O
Skanpol Industries v/ Peter Tennfjord
Stalkon SP. Z. O. O.
Stein Evju
Stord Offshore AS
Teraco Ship Service S.C.
Time Personale LTD, c/o KPMG Tax AS
TMTK UAB
UAB Gridera, c/o Merkantil-Tjenester AS
Ulstein Verft AS
Unio
Utenriksdepartementet
Vestprodukt AS
West Contractors AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Til toppen