Tariffnemndas høring – Utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale i skips- og verftsindustrien

Utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale i skips- og verftsindustrien sendes på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.05.2008