Høring – Utkast til Norges åttende rapport til FNs torturkomité

Høring om utkast til Norges rapport på gjennomføringen av FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff («torturkonvensjonen»).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.10.2016