Høring – utkast til Norges strategi for bærekraftig utvikling

Med dette legger Regjeringen fram et utkast til Norges nye strategi for bærekraftig utvikling til offentlig høring. Høringen representerer en viktig etappe i utarbeidelsen av strategien som skal inkluderes i Nasjonalbudsjettet 2008. Høringsfristen er 15. august og er satt slik at arbeidet med strategien kan ferdigstilles til nasjonalbudsjettet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2007