Høring – uvektet kapitalandel

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til regler om uvektet kapitalandel.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.08.2016