Høring – York-Antwerpen-reglene 2016

Etter sjøloven § 461 gjelder York-Antwerpen-reglene fra 1994 ved oppgjør av felleshavari. Det følger av sjøloven § 461 at dersom York-Antwerpen-reglene endres, kan Kongen fastsette at det er de nye reglene som gjelder. I 2016 ble York-Antwerpen-reglene endret. Justis- og beredskapsdepartementet foreslår at disse endrede reglene skal erstatte York-Antwerpen-reglene fra 1994.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.11.2017