Høring - Forslag til endringer i forskrift om terskelverdier for beslutning om å unnlate revisjon etter aksjeloven § 7-6

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift 3. januar 2018 nr. 7 om terskelverdier for beslutning om å unnlate revisjon etter aksjeloven § 7-6 på alminnelig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.11.2021

Vår ref.: 21/5331

Høringsbrev

 • Departementene
 • Brønnøysundregistrene
 • Datatilsynet
 • Domstolene i Norge
 • Finanstilsynet
 • Forbrukertilsynet
 • Forbrukerrådet
 • Konkurransetilsynet
 • Norges Bank
 • Regelrådet
 • Riksrevisjonen
 • Skatteetaten
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Tolletaten
 • Økokrim
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Stiftelsen Handelshøyskolen BI
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø
 • AksjeNorge
 • Aksjonærforeningen i Norge
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske Revisorforening
 • Eiendom Norge
 • Finansforbundet
 • Finans Norge
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • KS-kommunesektorens organisasjon
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Norges Bondelag
 • Norges Fiskarlag
 • Norsk Industri
 • Norsk Kapitalforvalterforening
 • Norsk Venturekapitalforening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Oslo Børs ASA
 • Regnskap Norge
 • Spekter
 • Verdipapirfondenes Forening
 • Verdipapirforetakenes Forbund
 • Verdipapirsentralen ASA
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS
 • Advokatfirma DLA Piper Norway DA
 • Advokatfirmaet BAHR AS
 • Advokatfirmaet CLP DA
 • Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS
 • Advokatfirmaet Grette AS
 • Advokatfirmaet Haavind AS
 • Advokatfirmaet Hjort DA
 • Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
 • Advokatfirmaet Schjødt AS
 • Advokatfirmaet Selmer AS
 • Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
 • Advokatfirmaet Thommessen AS
 • Advokatfirmaet Østgård DA
 • Advokatfirmaet Wiersholm AS
 • AGP Advokater AS
 • Arntzen de Besche Advokatfirma AS
 • Brækhus Advokatfirma DA
 • Deloitte Advokatfirma AS
 • Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA
 • Kluge Advokatfirma AS
 • KPMG Law Advokatfirma AS
 • Kvale Advokatfirma DA
 • SANDS Advokatfirma DA
 • Wikborg Rein Advokatfirma AS