Offentlig høring av forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.03.2023

Vår ref.: 22/7109

Høringsbrev.pdf