Høring - anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring anbefalingene fra en ekspertgruppe om organisering av helsetjenester knyttet til kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.11.2015

Følg saken Juridisk kjønn

 • Høring

  Høring - forslag til lov om endring av juridisk kjønn

  Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring et forslag til en ny lov om endring av juridisk kjønn. Forslaget skal gjøre det enklere å endre juridisk kjønn og innebærer blant annet at dagens krav om sterilisering og medisinsk behandling fjernes som vilkår for å få endre juridisk kjønn. Forslagene i høringsnotatet tar utgangspunkt i anbefalingene fra en ekspertgruppe i rapporten Rett til rett kjønn – helse til alle kjønn. På noen områder skiller imidlertid departementets forslag seg fra ekspertgruppens anbefalinger.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 15.11.2015

  Helse- og omsorgsdepartementet

 • Høring

  Høring - anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori

  Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring anbefalingene fra en ekspertgruppe om organisering av helsetjenester knyttet til kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 15.11.2015

  Helse- og omsorgsdepartementet

 • Rapport

  Rett til rett kjønn - helse til alle kjønn

  For første gang er helsetilbudet til mennesker med kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori tema for et arbeid i regi av en offentlig nedsatt arbeidsgruppe i Norge.

  Helse- og omsorgsdepartementet

 • Nyhet

  Ny rapport om juridisk kjønn

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie mottok i dag en rapport om juridisk kjønn. En ekspertgruppe ledet av advokat Kari Paulsrud har gjennomgått vilkårene for endring av juridisk kjønn.

  Helse- og omsorgsdepartementet