Høring - forsøk med arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd - endring av forskriften til tjenestemannsloven

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Forslag til ny bestemmelse i forskriften til tjenestemannsloven sendes på høring med høringsfrist 26. februar.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.02.2013