Høring av endringene i klimakvoteloven og -forskriften

Miljøverndepartementet viser til EFTAs Overvåkingsorgans (ESA) beslutning av 16. juli 2008 hvor det kreves enkelte justeringer i det norske kvotesystemet før Norges plan for tildeling av kvoter kan godkjennes, kvoter kan utstedes og det norske kvotesystemet kan kobles sammen med det europeiske.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.11.2008