Høring av endringer i forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede landbruksvarer

Landbruks- og matdepartementet sender med dette ut høring av forslag til endringer i forskrift 10. juni 2009 nr. 636 om råvareprisutjevning for bearbeidede landbruksvarer (heretter kalt RÅK-tilskuddsforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.11.2020