Høring av evaluering av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU)

Det er gjennomført en evaluering av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU). NIFU STEP og Technopolis Group har gjennomført evalueringen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Departementet inviterer med dette til høring av evalueringsrapporten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2011

Det er gjennomført en evaluering av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU). NIFU STEP og Technopolis Group har gjennomført evalueringen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Departementet inviterer med dette til høring av evalueringsrapporten.
(15.11.2010)

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Evaluering av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) – rapport utarbeidet av NIFU STEP og Technopolis Group på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.