Høring av forslag om endringer i forskrift om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport av 13. desember 2000 nr. 1253. Endringsforslagene er i hovedsak en presisering av fiskesalgslagenes plikt til å melde inn direkte landinger i utlandet av fisk som er fanget av norske fiskefartøy.

Status: På høring

Høringsfrist: 27.12.2022

Finansdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Utenriksdepartementet

Fiskeridirektoratet

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Landsorganisasjonen i Norge

Mattilsynet

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norges sjømatråd AS

Norsk Villfisk

Pelagisk Forening

Sametinget

Sjømatbedriftene

Sjømat Norge

Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon

Tolletaten