Høring av forslag om fritak for eiendomsskatt på visse utmarksområder og bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boligeiendommer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.06.2012