Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring av forslag til endringer i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Utkast til endringer i forskrift av 10. oktober 2008 nr 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksprodukter (heretter tollkvoteforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.11.2012

Vår ref.: 201201001-/STD

Stensaas Reinsdyrslakteri AS

Vilteksperten Midt Eiendom A/S

Lierne Viltforedling AS

Arctic Rein og Vilt AS

W. Køltzow AS

NORTURA SA

ULTIMAT AS

Holst Foods AS

NORSK POLAR AS

BM-FOOD HANSSEN NYGAARD AS

Nor-Frost AS

Norsk Polar AS

Norsk Kjøtthandel AS

KONTIKI FOODS AS

Brødrene Lundal AS

Norsk hjorteavlslag v/Morten Nystad

Toll- og avgiftsdirektoratet

Statens landbruksforvaltning

NHO Mat og Landbruk

Utenriksdepartementet

Finansdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Norges Bondelag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Til toppen