Høring av forslag til endringer i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksvarer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2012

Resultat:

Utkast til endringer i forskrift 1. juli 2003 nr. 919 om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering av jordbruksvarer (heretter kalt rammeforskriften). Forslag til endringer gjelder i hovedsak markedsregulators mottaksplikt for egg og eggehvite fra uavhengige aktører, dvs. den doble mottaks­plikten for markedsregulator.

Vår ref.: 201100648-/HGR

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forbrukerrådet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
Konkurransetilsynet
NHO Mat og Landbruk
NHO Mat og Drikke
Norges Bondelag
Norkorn
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norske Felleskjøp BA
Norsk landbrukssamvirke
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Nortura SA
Omsetningsrådet
Tine SA
Virke