Høring av forslag til forskrift om register for frivillig virksomhet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.06.2008

Forskriften er vedtatt 15.10.2008 nr. 1214 og trådte i kraft 01.12.2008.

 

Forskrift til lov om register for frivillig virksomhet (hos Lovdata)