Høring av forslag til Nasjonalt digitalt universitetsmuseum

Utvalget for nasjonalt digitalt universitetsmuseum (NDU-utvalget) overleverte rapporten "Nasjonalt digitalt universitetsmuseum (NDU)" til forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland 29. mai i år. Kunnskapsdepartementet sender nå rapporten på høring for å få et best mulig grunnlag til å fatte nødvendige beslutninger videre i prosessen med å utvikle museet og er særlig interessert i å få tilbakemeldinger på forslag til mandat for NDU, herunder forslag til organisering og fremtidig ansvarsfordeling.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2009

Utvalget for nasjonalt digitalt universitetsmuseum (NDU-utvalget) overleverte rapporten "Nasjonalt digitalt universitetsmuseum (NDU)" til forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland 29. mai i år. Kunnskapsdepartementet sender nå rapporten på høring for å få et best mulig grunnlag til å fatte nødvendige beslutninger videre i prosessen med å utvikle museet og er særlig interessert i å få tilbakemeldinger på forslag til mandat for NDU, herunder forslag til organisering og fremtidig ansvarsfordeling.
(01.07.2009)

____________________________________________________________________________

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Rapporten "Nasjonalt digitalt universitetsmuseum (NDU)" (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (rapporten er imidlertid bare tilgjengelig i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/