St.meld. nr. 15 (2007-2008)

Tingenes tale

Tingenes tale — Universitetsmuseene

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2006: 8 Kunnskap for fellesskapet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget