Høring av rapport – Forsvarssjefens fagmilitære råd

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.01.2012

Vår ref.: 2010/01948

Regjeringen tar sikte på å legge frem en ny langtidsplan for Stortinget i 2012. I den anledning er forsvarssjefen bedt om å legge frem et helhetlig fagmilitært råd. Dette forventes å utgjøre et av de mest sentrale innspillene til regjeringens og Stortingets arbeid med ny langtidsplan for forsvarssektoren. Forsvarssjefens fagmilitære råd ble overlevert forsvarsministeren 24. november 2011.

For å høre berørte offentlige og private institusjoner og organisasjoners syn i saken, har Forsvarsdepartementet besluttet å sende Forsvarssjefens fagmilitære råd ut på alminnelig høring. Rapporten, samt relevante grunnlagsrapporter er tilgjengelig på Forsvarsdepartementets hjemmeside.

Forsvarsdepartementet ber om høringsuttalelser innen 6. jan 2012. Det bes om at høringsuttalelsene fortrinnsvis sendes til e-postadressen postmottak@fd.dep.no.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Forsvarsdepartementet ber om at den enkelte adressat og kopiadressat vurderer behovet for å forelegge saken for underliggende organer, organisasjoner mv.

Med hilsen


Rolf Kjos (e.f.)
ekspedisjonssjef

Frede Hermansen
avdelingsdirektør

Kopi til:
Fornyings- administrasjon og kirkedepartementet
Finansdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Utenriksdepartementet

Brevet med underskrifter (pdf, 782 Kb.)

• Agdenes kommune (postmottak@agdenes.kommune.no)
• Alta    (postmottak@alta.kommune.no)
• Andøy   (postmottak@andoy.kommune.no)
• Ballangen kommune (post@ballangen.kommune.no)
• Balsfjord   (post@balsfjord.kommune.no)
• Bardu   (postmottak@bardu.kommune.no)
• Bergen   (postmottak@bergen.kommune.no)
• Berlevåg   (postmottak@berlevag.kommune.no)
• Bjugn kommune  (postmottak@bjugn.kommune.no)
• Bodø kommune  (postmottak@bodo.kommune.no)
• Bærum   (post@baerum.kommune.no)
• Dovre   (postmottak@dovre.kommune.no)
• Eigersund   (post@eigersund.kommune.no)
• Elverum   (postmottak@elverum.kommune.no)
• Evenes kommune (postmottak@evenes.kommune.no)
• Fredrikstad  (postmottak@fredrikstad.kommune.no)
• Førde   (postmottak@forde.kommune.no)
• Gausdal   (postmottak@gausdal.kommune.no)
• Gildeskål kommune (postmottak@gildeskal.kommune.no)
• Hamar   postmottak@hamar.kommune.no
• Harstad kommune (postmottak@harstad.kommune.no)
• Hasvik   (post@hasvik.kommune.no)
• Hole   (postmottak@hole.kommune.no)
• Horten   (postmottak@horten.kommune.no)
• Kautokeino  (e-post@kautokeino.kommune.no)
• Kongsberg  (postmottak@kongsberg.kommune.no)
• Kongsvinger  (postmottak@kongsvinger.kommune.no)
• Kristiansand  (postmottak@kristiansand.kommune.no)
• Lillehammer  (postmottak@lillehammer.kommune.no)
• Lesja   (postmottak@lesja.kommune.no)
• Løten   (post@loten.kommune.no)
• Målselv   (postmottak@malselv.kommune.no)
• Narvik kommune (postmottak@narvik.kommune.no)
• Nordkapp   (postmottak@nordkapp.kommune.no)
• Oslo   (postmottak@oslo.kommune.no)
• Porsanger   (postmottak@porsanger.kommune.no)
• Rauma   (post@rauma.kommune.no)
• Rennesøy   (post@rennesoy.kommune.no)
• Ringerike   (postmottak@ringerike.kommune.no)
• Rissa kommune (postmottak@rissa.kommune.no)
• Rygge   (postmottak@rygge.kommune.no)
• Sandnes   (postmottak@sandnes.kommune.no)
• Skånland kommune (post@skanland.kommune.no)
• Skedsmo   (postmottak@skedsmo.kommune.no)
• Sola   (epost@sola.kommune.no)
• Sortland   (postmottak@sortland.kommune.no)
• Stavanger   (postmottak@stavanger.kommune.no)
• Stjørdal   (postmottak@stjordal.kommune.no)
• Søndre Land  (epost@sondre-land.kommune.no)
• Sørreisa   (postmottak@sorreisa.kommune.no)
• Sør-Varanger  (postmottak@sor-varanger.kommune.no)
• Tjeldsund kommune (post@tjeldsund.kommune.no)
• Tjøme   (post@tjome.kommune.no)
• Tromsø   (postmottak@tromso.kommune.no)
• Trondheim  (tk.postmottak@trondheim.kommune.no)
• Træna   (post@trana.kommune.no)
• Ullensaker  (postmottak@ullensaker.kommune.no)
• Vadsø   (postmottak@vadso.kommune.no)
• Vardø   (postmottak@vardo.kommune.no)
• Vefsn   (post@vefsn.kommune.no)
• Verdal   (postmottak@verdal.kommune.no)
• Vestre Toten  (post@vestre-toten.kommune.no)
• Vestvågøy  (postmottak@vestvagoy.kommune.no)
• Voss   (postmottak@voss.kommune.no)
• Værøy   (postmottak@varoy.kommune.no)
• Vågsøy   (post@vagsoy.kommune.no)
• Øksnes   (postmottak@oksnes.kommune.no
• Ørland kommune  (postmottak@orland.kommune.no)
• Åfjord kommune  (postmottak@afjord.kommune.no)
• Åmot   postmottak@amot.kommune.no

Alle fylkeskommuner
• Nordland fylkeskommune   (post@nfk.no)
• Nord-Trøndelag fylkeskommune  (postmottak@nftk.no)
• Sør-Trøndelag fylkeskommune   (postmottak@stfk.no)
• Troms fylkeskommune    (postmottak@tromsfylke.no)
• Akershus      (post@akershus-f.kommune.no)
• Buskerud      (postmottak@bfk.no)
• Finnmark      (postmottak@ffk.no)
• Hedmark      (postmottak@hedmark.org)
• Hordaland     (hfk@post.hfk.no)
• Møre og Romsdal    (post@mrfylke.no)
• Oppland      (postmottak@oppland.org)
• Oslo      (postmottak@oslo.kommune.no)
• Rogaland      (firmapost@rogfk.no)
• Sogn og Fjordane    (postmottak.sentraladm@sfj.no)
• Vest-Agder     (postmottak@vaf.no)
• Vestfold      (firmapost@vfk.no)
• Østfold      (sentralpost@ostfold-f.kommune.no)
• Aust-Agder (postmottak@austagderfk.no)
• Telemark (post@t-fk.no)

Arbeidstakerorganisasjoner
• Befalets fellesorganisasjon    (post@bfo.no)
• Fellesforbundet      (post@fellesforbundet.no)
• Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforbund  (kol@kol.no)
• Norges Ingeniørorganisasjon    (epost@nito.no)
• Norges Offisersforbund     (post@norgesoffisersforbund.no)
• Norsk Tjenestemannslag     (post@ntl.no)
• Personellforbundet     (post@personellforbundet.no)
• Forsvarets hovedverneombud    (gnordstrand@mil.no)
• Akademikerne      (akademikerne@akademikerne.no)
• Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (post@unio.no)
• Landsorganisasjonen i Norge    (lo@lo.no)
• Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) / Luftfart (nholuftfart@nho.no)
• Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund   (post@ys.no)

Diverse organisasjoner
• AVINOR      (post@avinor.no)
• Luftfartstilsynet      (postmottak@caa.no)
• Landsrådet for Heimevernet    (post.lrhv@mil.no)
• Det Frivillige Skyttervesen    (firmapost@dfs.no)
• Folk og Forsvar      (folkogforsvar@online.no)
• Den norske Atlanterhavskomitè    (post@atlanterhavskomiteen.no)
• Norsk Reserveoffiserers forbund   (post@nrof.no)
• Kvinners Frivillige Beredskap    (kfb@kfb.no)
• Norges Lotteforbund     (nlf@lottene.no)
• FN-veteranenes landsforbund    (fnvlf.af.kontakt@mil.no)
• Norges Forsvarsforening    (foreningspost@forsvarsforening.no)
• Oslo Militære Samfund    (oslomilsamfund@oslomilsamfund.no)
• Forsvarets Pensjonistforbund    (post@fpforb.no)
• NHO       (firmapost@nho.no)
• TMO      (hborter@mil.no)

Til toppen