Høring — Behandling av garantier og kredittderivater ved beregning av kapitaldekning og store engasjementer

Høringsfrist: 15. januar 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2006

  • Høringsfrist: 15. januar 2006
  • Høringssvar blir publisert fortløpende