Høring - BIBSYS-framtidig organisering og oppgaver

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.04.05

.