Høring - Bokføringsregler for kirkelige fellesråd og menighetsråd

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet foreslår at det gjøres endringer i reglene om registrering, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger for kirkelige fellesråd og menighetsråd. Høringsfristen er 30. mars 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.03.2012