Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern mv. (regler om fullmektig m.m.)

Høringsfrist: 15. juni 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2004

  • Høringsfrist: 15. juni 2004

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200405005 EO ESI/MHG

26.03.2004

Høring - Diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern mv. (regler om fullmektig m.m.)

Vedlagt følger høringsnotat om nevnte sak.

Høringsuttalelser sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Boks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at uttalelsene også sendes elektronisk til jd-arkiv-lovavd@jd.dep.no.

Høringsuttalelser må være Justisdepartementet i hende senest 15. juni 2004.

Med hilsen

Knut Helge Reinskou e.f.
avdelingsdirektør

Eyvin Sivertsen
lovrådgiver

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Helsedepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utdannings- og forskningsdepartementet
Utenriksdepartementet

Sametinget
Høyesterett
Oslo tingrett

Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Norges Eksportråd
Norges Landbrukshøgskole
Patentstyret
Plantesortsnemnda
Regjeringsadvokaten
Statens veiledningskontor for oppfinnere

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø

Den norske Advokatforening
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Forskningsråd
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse
Norsk Forening for Industriens Patentingeniører
Norsk Oppfinnerforening
Norske Patentingeniørers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen