Høring - dommerledet narkotikaprogram

Frist: 01.12.2004

Justisdepartementet sender forslag om utprøving av Drug Court i Norge – dommerledet narkotikaprogram – på høring. (07.10)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: