Høring - NOU 2012:7 Mer effektiv konkurranselov

Konkurranselovutvalgets innstilling "Mer effektiv konkurranselov" sendes på høring med høringsfrist 16. mai 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.05.2012