Høring - Effektivisering av Spesialenheten for politisaker - forslag til organisatoriske endringer og endringer i påtaleinstruksen

Høring – Effektivisering av Spesialenheten for politisaker – forslag til organisatoriske endringer og endringer i påtaleinstruksen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.03.2007

Høring - Effektivisering av Spesialenheten for politisaker – forslag til organisatoriske endringer og endringer i påtaleinstruksen

  • Høringsfrist: 09.03.2007