Høring - endring av Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer av forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.05.2021

Vår ref.: 21/1032

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer av forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser.

Formålet med forslaget gjelder i hovedsak tre områder:

  1. Tilleggsbeskrivelser og tydeliggjøring av ulike deler av tilskuddsregelverket.
  2. Ivareta endringer som følge av regionreformen.
  3. Ivareta vilkårene i EØS-avtalens artikkel 61(1) (statstøtte)

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor.

Ved tekiske problemer kan innspill, med referanse 21/1032, i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no.

Fristen for å sende inn innspill er fredag 28. mai 2021.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetslova og blir publisert på regjeringen.no.

 

Med hilsen

Torgeir Strøm
ekspedisjonssjef
Terje Auestad
avdelingsdirektør

Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Kulturdepartementet

Besteforeldrendes Klimaaksjon
Den norske turistforening
Forbundet Kysten
Fortidsminneforeningen
Framtiden i våre hender
Frivilligheten Norge
La humla suse
LaNaturen leve
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Miljøagentene
Miljøstiftelsen Bellona
Motvind Norge
Natur og ungdom
Naturvernforbundet
Norges jeger- og fiskerforbund
Norges kulturvernforbund
Norges miljøvernforbund
Norsk friluftsliv
Norsk fyrhistorisk forening
Norsk kulturarv
Norsk Ornitologisk Forening
Klimastiftelsen
Regnskogfondet
SABIMA – Samarbeidsrådet for biologisk magfold
Spire Utviklingsfondets ungdom
Stiftelsen Miljøfyrtårn
Stiftelsen Miljømerking
WWF
ZERO