Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Endring i forskrift om myndighet mv. etter kulturminneloven

Klima- og miljødepartementet sender med dette utkast til endring av forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven av 15.2.2019 på høring. Denne høringen gjelder overføring av myndighet fra Riksantikvaren til Sametinget.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.11.2019

Vår ref.: 18/364

Klima- og miljødepartementet sender med dette utkast til endring av forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven av 15.2.2019 på høring.

Forslaget om overføring av myndighet til Sametinget er utløst av regionreformen. Departementet ønsker å overføre tilsvarende myndighet til Sametinget for samiske kulturminner som fylkeskommunene får overført for øvrige kulturminner i forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven av 15.2.2019. Departementet tar sikte på at forskriften trer i kraft 1.1.2020.   

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i forskriften. Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar. 

Ved tekniske problemer kan innspill med referanse til saksnr. 18/364 i stedet sendes på e-post til [email protected].

Liste med høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber om at høringsinstansene formidler saken til eventuelle underliggende etater eller til andre som ikke er oppført på høringslisten, men som burde få oversendt høringen. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstansene. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på regjeringen.no.

Høringsfristen er 28.11.2018

Spørsmål kan rettes til avd. dir. Mathys Truyen, tlf 22 24 57 67, e-post [email protected] eller seniorrådgiver Ragnhild Guribye, tlf 99 32 40 44, e-post [email protected]

Med hilsen

Einar Holtane (e.f.)
ekspedisjonssjef  

Ragnhild Guribye
seniorrådgiver

Akershus fylkeskommune

Arbeids- og sosialdepartementet

Universitetet i Stavanger Arkeologisk museum

Aust-Agder fylkeskommune

Barne- og familiedepartementet

Buskerud fylkeskommune

Bygg og Bevar

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Foreningen Fredet

Forsvarsdepartementet

Fortidsminneforeningen

Hedmark fylkeskommune

Helse- og omsorgsdepartementet

Hordaland fylkeskommune

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Kulturdepartementet

Universitetet i Oslo Kulturhistorisk museum

Kulturminnefondet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljødirektoratet

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Norges Kulturvernforbund

Norsk institutt for kulturminneforskning

Norsk Kulturarv

Norsk Maritimt Museum

NTNU Vitenskapsmuseet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Oppland fylkeskommune

Oslo kommune

Byantikvaren Oslo kommune

Regelrådet

Riksantikvaren

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Stavanger Museum

Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Universitetsmuseet Tromsø Museum

Trøndelag fylkeskommune

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Bergen Universitetsmuseet i Bergen

Utenriksdepartementet

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune