Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring — Endring i forskrift i yrkestransportforskriften 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2005

  • Høringsfrist: 01.10.2005
  • Nytt i høringssaken:

Vår ref.:

HØRINGSLISTE

Departementene

Fylkeskommunene, Samferdselsavdelingene

Oslo kommune, Samferdselsetaten

Det Norske Maskinistforbund

Forbrukerrådet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Hurtigbåtenes Rederiforbund

ITS Norge

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Norges Blindeforbund

Norges Handikapforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norsk Jernbaneforbund

Norsk Kommuneforbund

Norsk Reiseinformasjon AS

Norsk Rutebilarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Transportarbeiderforbund

NSB AS

Rederienes Landsforening

Transportbedriftenes Landsforening

Transportbrukernes Fellesorgan

Statens Råd for funksjonshemmede

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Forskrift om endring av forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften).

Arbeids- og sosialdepartementet

Ingen merknader

Barne- og familiedepartementet

Høringsuttalelse

Fagforbundet

Høringsuttalelse

Finansdepartementet

Ingen merknader

Fiskeri- og kystdepartementet

Ingen merknader

Forbrukerrådet

HøringsuttalelseVedlegg 1

Forbrukerrådet - Hordaland

HøringsuttalelseVedlegg 1Vedlegg 2

Forsvarsdepartementet

Ingen merknader

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Høringsuttalelse

Helse- og omsorgsdepartementet

Ingen merknader

Hordaland fylkeskommune

Høringsuttalelse

ITS Norge

Høringsuttalelse

Justis- og politidepartementet

Ingen merknader

Kommunal- og regionaldepartementet

Ingen merknader

Konkurransetilsynet

Høringsuttalelse

Miljøverndepartementet

Ingen merknader

Møre og Romsdal fylkeskommune

Samferdselsdirektørens saksframlegg

Nordland fylkeskommune

Høringsuttalelse

Norges Blindeforbund

Høringsuttalelse

Norges Taxiforbund

Ingen merknader

Norsk Reiseinformasjon AS

Høringsuttalelse

Det norske maskinistforbund

Ingen merknader

NSB AS

Høringsuttalelse

Nærings- og handelsdepartementet

Ingen merknader

Oppland fylkeskommune

Høringsuttalelse

Rederienes Landsforening

Ingen merknader

Regionssamarbeidet Buskerud Telemark Vestfold

Høringsuttalelse

Rogaland fylkeskommune

Høringsuttalelse

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Ingen merknader

Statens råd for funksjonshemmede

Høringsuttalelse

Transportbedriftenes landsforening

Høringsuttalelse

Utdannings- og forskningsdepartementet

Ingen merknader

Utenriksdepartementet

Ingen merknader

Vegdirektoratet

HøringsuttalelseTil toppen