Høring - Endring i personopplysningsforskriften - overføring av personopplysninger til tredjeland

Mange land i Europa har de senere årene forenklet sine regler om overføring av personopplysninger til land utenfor EU-/EØS-området. Departementet sender på høring et forslag til forenklet reguleringen av visse typer overføringer av personopplysninger til utlandet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2014