Høring — endringer i bestemmelsen om fond for vurderingsforskjeller og behovet for endringer i kapitaldekningsregelverket mv.

Høringsfrist 30. juni 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.06.2006

  • Høringsfrist: 30. juni 2006
  • Høringssvarene vil bli fortløpende publisert i pdf-format.