Høyring om tilbakebetaling av utdanningslån 2018

Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån blir fastsett for eitt kalenderår om gongen. Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2018 (tilbakebetalingsforskrifta) på høyring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.11.2017