Høring — endringer i forskrift om tilskudd til samiske aviser

Kultur-og kirkedepartementet har sendt et utkast til endringer i forskrift om tilskudd til samiske aviser på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.05.2005

  • Saken ble behandlet i Stortinget våren 2005. Ny forskrift trådte i kraft 26. august 2005.