Høring - Endringer yrkestransportforskriften 2004

Resultat: Rundskriv N-2/2005 Endring av forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy - ikraftsetjing og overgangsordningar

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.12.04