Høring - Evaluering av grunnlaget for forskrift om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart

Departementet har sendt rapporten "Evalueringen av grunnlaget for forskrift om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart" på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.05.2012

Vår ref.: 12/372

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) mottok den 6. februar 2012 Konkurransetilsynets vurderinger og anbefaling knyttet til forbudet mot bonusprogram i innenriks luftfart (Forskrift 20. juni 2007 nr. 684 om forbod mot bonusprogram i innanriks luftfart). Denne anbefalingen vil sammen med høringsinnspillene danner grunnlaget for departementets vurderinger og videre behandling av saken.

Den rapporten som departementet mottok fra Konkurransetilsynet i februar inneholdt forretningshemmeligheter som det er nødvendig å unnta fra offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13. Rapporten som sendes på høring, er en offentlig versjon av Konkurransetilsynets evaluering. Dokumentet er noe bearbeidet for å fremstå mer lesevennlig, men for dem som ønsker det, finnes det også en sladdet versjon av det originale dokumentet på regjeringen.no.

Etter Konkurransetilsynets oppfatning har bonusprogrammer i luftfarten konkurransebegrensende virkninger. Opptjeningsstrukturen i bonusprogrammet påfører kunden en ekstra kostnad ved å velge et konkurrerende selskap slik at kundene blir ”låst inne” hos sitt opprinnelige selskap. Innelåsningseffekten fører til redusert prisfølsomhet, redusert konkurranse og dermed økte priser på flyreiser. Konkurransetilsynet mener videre at bonusprogram kan skape etableringshindringer for nye aktører.

Tilsynet finner at det på de små og mellomstore rutene er fare for betydelig svekket konkurranse. De tre rutene mellom Oslo lufthavn Gardermoen (”OSL”) – Trondheim lufthavn Værnes, OSL – Bergen lufthavn Flesland og OSL – Stavanger lufthavn Sola, skiller seg ut fra de øvrige rutene ved at de har et vesentlig høyere antall passasjer, noe som gir grunnlag for betydelig flere avganger.

Konkurransetilsynet foreslår at bonusforbudet opprettholdes slik det er i dag, men at det gis et unntak for de tre ovennevnte strekningene. Det er i følge tilsynet ikke nødvendig med et forbud for å opprettholde konkurransen på disse rutene.

I rapporten fra Konkurransetilsynet er det kun foreslått å gjøre unntak fra bonusforskriften for flyreiser som gjøres fra/til OSL og ikke andre flyplasser på østlandsområdet som også tilbyr eller kan tenkes å tilby flyreiser til de samme byene. Etter at tilsynets anbefaling ble kjent, har det kommet fram synspunkter om at dette kan forrykke konkurransen mellom flyplasser i østlandsområdet. Departementet ber om eventuelle synspunkter på spørsmålet om Konkurransetilsynets anbefaling påvirker konkurransen mellom flyplasser generelt og på østlandsområdet spesielt.

FAD sender med dette på høring rapporten ”Evalueringen av grunnlaget for forskrift om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart”.

Dersom departementet tar Konkurransetilsynets anbefaling til følge, vil det være nødvendig å endre gjeldende forskrift. FAD sender derfor på høring også forslag til endring av forskriften i samsvar med Konkurransetilsynets anbefaling. Dersom departementet finner at konkurransesituasjonen tilsier at unntaket fra forbudet bør få anvendelse på andre ruter, vil forskriftsendringen utformes tilsvarende. Kommer departementet til at forbudet opprettholdes i sin helhet, vil forskriften som utgangspunkt ikke endres. Ved opphevelse av forbudet i sin helhet, vil forskriften bli opphevet.

Dersom det blir aktuelt å videreføre bonusforskriften i endret eller uendret form, vil departementet vurdere om forskriften skal gis en begrenset varighet på for eksempel fem år.

Vi ber høringsinstansene videreformidle høringsbrevet til sine underliggende organer eller tilsluttede medlemmer. Høringsdokumentene er lagt ut på hjemmesiden til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet på regjeringen.no.

Høringsfristen er onsdag 16. mai 2012.

Med hilsen
 

Steinar Hauge (e.f.)
avdelingsdirektør
Anders Myklebust
rådgiver
 

 

Vedlegg:

Høringsnotat - offentlig versjon av Konkurransetilsynets evaluering (PDF)

Høringsnotat - sladdet versjon av Konkurransetilsynets evaluering (PDF) 

Forslag til endring i forskrift om forbod mot bonusprogram i innanriks luftfart (PDF)

 

 

Advokatfirma Arntzen de Besche
Advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen
Advokatfirma DLA Piper Norway DA
Advokatfirmaet Grette DA
Advokatfirmaet Haavind AS
Advokatfirmaet Hjort DA
Advokatfirmaet Kluge DA
Advokatfirmaet Schjødt AS
Advokatfirmaet Selmer DA
Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA
Advokatfirmaet Thommessen AS
Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech AS
Advokatfirmaet Wikborg Rein
Agderfly AS
Airlift AS
Akademikerne
Aker ASA
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Avinor AS
Bedriftsforbundet
Bergen Air Transport AS
Flyplassveien 517
Pb. 73 Flesland
5869 Bergen
Bergen Center for Competition Law and Economics
Parkveien 20
5007 Bergen
Board of Airline Representatives in Norway (BARIN)
Pb. 1575 Vika
0118 Oslo
Brækhus Dege Advokatfirma DA
Pb. 1369 Vika
0114 Oslo
Brønnøysundregistrene
Pb 900 og pb 905
8910 Brønnøysund
Bull & Co Advokatfirma AS
Pb. 2583 Solli
0203 Oslo
Cermaq ASA
Pb. 144 Sentrum
0102 Oslo
CHC Helikopter Service AS
Pb. 522
4055 Stavanger Lufthavn
Danish Air Transport (DAT)
Lufthavnsvej 7A
DK - 6580 Vamdrup
Denmark
Datatilsynet
Pb. 8177 Dep.
0034 Oslo
Deloitte Advokatfirma AS
Pb. 347 Skøyen
0213 Oslo
Den norske Advokatforening
Kr. Augusts gt. 9
0164 Oslo
Den norske Dommerforening
Kr. Augusts gt. 9
0164 Oslo
Den norske Revisorforening
Pb. 2914 Solli
0230 Oslo
Det juridiske fakultet UiB
Postboks 7806
5020 Bergen
Det juridiske fakultet UiO
Pb. 6706 St. Olavs plass 5
0130 Oslo
Det juridiske fakultet UiT
9037 Tromsø
Det samfunnsvitenskapelige fakultet UiO
Pb. 1084 Blindern
0317 Oslo
Det samfunnsvitenskapelige fakultet UiB
Pb. 7802
5020 Bergen
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi UiT
9037 Tromsø
Departementene
DnB NOR ASA
0021 Oslo
DIFI
Pb. 8115 Dep.
0032 Oslo
Domstoladministrasjonen
Dronningens gate 2
7011 Trondheim
Elkem ASA
Hoffsveien 65 B
Pb. 5211 Majorstuen
0303 Oslo
Fellesforbundet
Pb. 9199 Grønland
0134 Oslo
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Pb. 2473 Solli
0202 Oslo
Finanstilsynet
Pb. 1187 Sentrum
0107 Oslo
Fjellfly
Flyplassvegen 214
4050 Sola
Fly Taxi Nord AS
Lokesveg 9
9019 Tromsø
Fonnafly AS
Garaneset 34
4230 Sand
Forbrukerombudet
Pb. 4597 Nydalen
0404 Oslo
Forbrukerrådet
Pb. 4594 Nydalen
0404 Oslo
Forbrukertvistutvalget
Pb. 4596 Nydalen
0404 Oslo
Føyen Advokatfirma DA
Pb. 7086 St. Olavs plass
0130 Oslo
Hafslund ASA
0247 Oslo
Handelshøyskolen BI
0442 Oslo
Helifly AS
Hangarveien 7
3241 Sandefjord
Heli-Team AS
Pb. 3039 Kanebogen
9498 Harstad
Helitrans AS
7500 Stjørdal
HeliWing AS
Dronninghavnneien 2E
0287 Oslo
Hesnes Air AS
Pb. 104 Borgheim
3163 Nøtterøy
Hovedorganisasjonen Virke
Pb. 2900 Solli
0230 Oslo
KS
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Kvale Advokatfirma DA
Pb. 1752 Vika
0122 Oslo
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Youngsgt. 11
0181 Oslo
Lerøy ASA
Bontelabo 2
5020 Bergen
Luftfartstilsynet
Pb. 243
8001 Bodø
Marine Harvest AS
Pb. 4102 Sandviken
5835 Bergen
Maskinentreprenørenes Forbund
Fred Olsensgt. 3
0152 Oslo
Moss lufthavn Rygge
Terminalveien 100
1580 Rygge
NHO
Pb. 5250 Majorstuen
0303 Oslo
NHO Luftfart
Pb. 5474 Majorstuen
0305 Oslo
NHO Reiseliv
Pb. 5465
0305 Oslo
Norcopter AS
Flyplassveien 180
4050 Sola
Nordlandsfly AS
A/S Nordlandsfly
Mosjøen Lufthavn
8658 Mosjøen
Norges Bank
Pb. 1179 Sentrum
0107 Oslo
Norges Handelshøyskole
Helleveien 30
5045 Bergen
Norges Juristforbund
Kristian Augusts gate 9,
0164 Oslo
Norges Luftsportforbund
Pb. 383 Sentrum
0102 Oslo
Norges Rederiforbund
Pb. 1452 Vika
0116 Oslo
Norsk Allmennflyforening
Flyplassveien 176
4050 Sola
Norsk Flygelederforening
Pb. 141
1330 Fornebu
Norsk Flygerforbund
Oksenøystien 2
1366 Lysaker
Norsk Flytekniker Organisasjon
Pb. 60
2061 Gardermoen
Norsk Helikopteransattes Forbund
Pb. 522
4055 Stavanger Lufthavn
Norsk Hydro ASA
Pb. 980 Skøyen
0240 Oslo
Norsk Kabinforening
Drammensveien 43
0271 Oslo
Norsk Luftambulanse AS
Pb. 94
1441 Drøbak
Norske Skog
Pb. 329
1326 Lysaker
North Flying AS
North Flying Terminal
Aalborg Airport
DK – 9400 Nørresundby
Denmark
Norwegian Air Shuttle ASA
Pb. 115
1330 Fornebu
Orkla ASA
Pb. 423 Skøyen
0213 Oslo
Oslo Lufthavn AS
Pb. 100
2061 Gardermoen
Regjeringsadvokaten
Pb. 8012 Dep.
0030 Oslo
Riksadvokatembetet
Pb 8002 Dep.
0030 Oslo
Riksrevisjonen
Pb. 8130 Dep.
0032 Oslo
Rørosfly
Røros Lufthavn
7374 Røros
Sandefjord lufthavn Torp
Torpveien 130
3241 Sandefjord
SAS Scandinavian Airlines Norge AS
Fornebuveien 40
1366 Lysaker
Simonsen Advokatfirma DA
Postboks 2043 Vika,
0125 OSLO
Sivilombudsmannen
Pb. 3 Sentrum
0101 Oslo
Skien Lufthavn
Voldsvegen 204
3739 Skien
Statoil ASA
Pb. 1176 Sentrum
0107 Oslo
Stord Lufthavn
Flyplassvegen 344
5410 Sagvåg
Storebrand AS
Pb. 500
1327 Lysaker
Sundt Air AS
Pb. 31
2061 Gardermoen
Telenor ASA
Snarøyveien 30
1331 Fornebu
Toll- og avgiftsdirektoratet
Pb. 8122 Dep
0032 Oslo
Transportbrukerenes Fellesorganisasjon
Pb. 5494 Majorstuen
0305 Oslo
Transportøkonomisk institutt
Gaustadalleen 21
0349 Oslo
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Pb. 9232 Grønland
0134 Oslo
Widerøe Flyveselskap AS
Langstranda 6
Pb. 247
8001 Bodø
ØKOKRIM
Pb. 8193 Dep.
0034 Oslo

Til toppen