Høring - Evaluering av grunnlaget for forskrift om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart

Departementet har sendt rapporten "Evalueringen av grunnlaget for forskrift om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart" på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.05.2012