Høring - Forskrifter om markedsføring av alternativ behandling

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15. oktober 2003