Høring: Forslag om endringer i kreftregisterforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag om en endring i kreftregisterforskriften. Endringen innebærer at Kreftregisteret skal kunne registrere og behandle opplysninger om de registrertes fødekommune/fødeland. Det er behov for kreftstatistikk inndelt etter geografisk region, både for å forstå utfordringer i innvandrergrupper og for å forstå totaltallene. Endringen vil legge til rette for mer kunnskap om hvordan fødested og kreft¬forekomst henger sammen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.03.2018