Høringer

Høring - Forslag om innkjøpsordning for å sikre funksjonell tilgang til internett og telefontjeneste til alle

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring forslag om innkjøpsordning som skal sikre funksjonell tilgang til internett og telefontjeneste til husstander og virksomheter som mangler annet tilbud om dette. Med funksjonell tilgang til internett menes i forslaget tilgang til bredbånd med mulighet for tilknytning til internett med minst 20 Mbit/s nedstrøms hastighet og 5 Mbit/s oppstrøms hastighet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 26.07.2021

Vår ref.: 21/3398

Den foreslåtte ordningen går ut på at den myndigheten som utpekes til å forvalte ordningen, skal bistå med anskaffelse av tilgang til bredbånd (og/eller telefontjeneste) fra markedet på vegne av innbyggere og næringsvirksomheter som får innvilget støtte. En slik behovsbasert ordning vil innebære at den enkelte innbygger eller næringsdrivende som mangler et tilbud, vil kunne søke direkte til myndigheten om etablering av bredbåndstilgang (og/eller telefontjeneste).

 

Myndigheten som forvalter ordningen, vil gjennomføre anskaffelsesprosessen og bidra med finansiering dersom søknaden oppfyller kriteriene som fastsettes for ordningen. I tillegg vil den aktuelle myndigheten kunne gi råd og veiledning til aktuelle søkere.

 

Høringssaken er tilgjengelig på departementets nettsider. Vi ber om at høringsuttalelse sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser. Alle interesserte inviteres til å komme med innspill innen 26. Juli 2021.

 

Med hilsen

 

 

Heidi Kvalvåg (e.f.)

avdelingsdirektør

 

Halvor Ødegaard

seniorrådgiver

Departementene

Abelia

Agder fylkeskommune

Altibox

Altifiber AS

Bergen fiber AS

Bigblu

Brukerklagenemnda

Eidsiva Bredbånd AS

EL & IT forbundet

Elektronikkbransjen

Enivest AS

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Global Connect AS

Hammerfest Energi Bredbånd AS

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes Landsforbund

Ice

IKT Norge

Innlandet fylkeskommune

Istad Fiber AS

Kabel Norge

Konkurransetilsynet

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Lynet Internett AS

Lyse AS

Mediebedriftenes Landsforening

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

NextGenTel AS

Nordland fylkeskommune

Nordvest Fiber AS

Norges Handikapforbund

NTE Marked AS

Næringslivets hovedorganisasjon

Oslo kommune

Regelrådet

RiksTV AS

Rogaland fylkeskommune

Signal Bredbånd AS

Tafjord Marked AS

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Telenor Norge AS

Telia Norge AS

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Tussa IKT AS

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken Fiber AS

Viken fylkeskommune