Høring - Forslag om ny felles forskrift om opptak til universiteter og høyskoler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200500140

30.06.05

Forslag om ny felles forskrift om opptak til universiteter og høyskoler – høring

Lenke til høringsbrevet (pdf-fil)

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Lenke til høringsnotatet (pdf-fil)

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Elev- og studentorganisasjonene
Fylkeskommunene
Samordna opptak
Universiteter og høyskoler
Utdanningsforbundet
Videregående skoler