Høring - Forslag om ny felles forskrift om opptak til universiteter og høyskoler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2005

Høring - Forslag om ny felles forskrift om opptak til universiteter og høyskoler

  • Høringsfrist: 15.09.05