Høring - Forslag om ny felles forskrift om opptak til universiteter og høyskoler

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2005

Høring - Forslag om ny felles forskrift om opptak til universiteter og høyskoler

  • Høringsfrist: 15.09.05